Slovenský klub cichlidárov

Diskusia o výstavách, burzách

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod stiff » 20 Nov 2014, 23:07

satan z pekla píše:aj ja to posledujem nech viem čo sa deje ale aj to je trochu blbe keď len na konci republiky sa niečo organizuje takéto niečo by malo byt v strede nech ma každý šancu sa tam dostáť :D a to nie koly tomu že som v strede ale taký ako ty to máš na celodennú


Tiež si myslím, že miesto stretnutia bolo zvolené "nešťastne". Ak sa nad tým zamyslím, poznám veľa veľkých cichlidárov, ale žiadneho z BA ;) Myslím dnes, aktuálne. Nie v časoch minulých. Určite by sa dala zvoliť strategickejšia lokalita, niekde v strede SR, ale to by asi musela byť na to chuť, že... :)

Nech mi Gustáv Husák prepáči, ale musím zacitovať niečo zo stanov Klubu:

III. Úlohy a ciele klubu

5.Aktivity klubu sú:

orga­ni­zo­va­nie stret­nutí pre čle­nov SKC s odbor­ným prog­ra­mom, pred­náš­kami, refe­rátmi, fil­mami apod.,
vydá­va­nie klu­bo­vých mate­riá­lov, zozna­mov čle­nov, opat­ro­va­ných rýb, infor­mač­ných správ a pod.,
SKC vydáva pre svo­jich čle­nov občas­ník “Cichlidy”,
vydá­va­nie odbor­ných publikácií.
6. Ciele klubu sú v oblasti:

spo­lo­čen­skej a kul­túr­nej - nad­vä­zo­va­nie pria­teľ­stva, aktívny odpo­či­nok, este­tické zážitky, vzde­lá­va­nie sa, zís­ka­va­nie mlá­deže pre ide­ály klubu,
eko­lo­gic­kej - pre­sa­dzo­va­nie humán­nej opa­tery rýb v zajatí, kladný vzťah k prí­rode, zacho­va­nie ohro­ze­ných dru­hov a pou­ká­za­nie na prob­lémy ohrozenia,
odbor­nej - zís­ka­va­nie poznat­kov o akva­ris­tike a bio­ló­gii rýb čeľade Cichlidae,
akva­ris­tic­kej - správna opa­tera rýb v zajatí, brá­ne­nie nežia­du­cemu krí­že­niu dru­hov, rás a foriem, umož­ne­nie zís­ka­nia menej dostup­ných dru­hov v rámci klubu, roz­ši­ro­va­nie dru­ho­vého zastúpenia.


viac tu:

http://www.cichlidae.sk/wp/stanovy/

Ak som sa týmto niekoho dotkol, tak sa ospravedlňujem, ale možno by bolo dobré, trocha sa nad vecami zamyslieť...

:)
http://www.stiffcichlids.com - i´m cichlid positive maniac patient 8-)
Obrázok užívateľa
stiff
 
Príspevky: 376
Registrovaný: 02 Sep 2014, 21:35
Bydlisko: Humenné

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod satan z pekla » 21 Nov 2014, 02:23

toto mi pripadá tak že sa to od 87roku nič nezmenilo popis ako za KSČ keď nám velil brežnej ako nech sa na mňa nikto nehnevá doba pokročila je veľa možnosti spraviť niečo poriadne a myslím si že neni hamba požiadať par nadšencov akvaristiky o pomoc a inováciu ako píše stiff treba sa najskôr zamyslieť nad vecami ktoré robíme. Môj názor je taký keď nemám niečo robiť poriadne nerobím to. Veľa ľudí je tu takých čo nie sú v žiadnom klube a dokážu sa porozprávať ci po telefóne alebo správami na FB alebo na iných portáloch prepáčte aj ja sa ospravedlňujem ak niekoho očierňujem stačí napísať a ja prestanem ale tato téma mi pripadá ako vystrel do tmy kde nič tu nič
toto hovory za vsetko
CK zalozene od 1,9.2014
Štatistiky
Celkom
Celkom 3825 príspevkov
Celkom 227 tém
Celkom oznámení 7
Celkom dôležitých 2
Celkom príloh 1366

Tém za deň: 3
Príspevkov za deň: 48
Užívateľov za deň: 2
Tém na užívateľa: 2
Príspevkov na užívateľa: 26
Príspevkov na tému: 17
Obrázok užívateľa
satan z pekla
 
Príspevky: 1538
Obrázky: 11
Registrovaný: 05 Sep 2014, 20:46
Bydlisko: Žiar nad Hronom

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod jojo2409 » 21 Nov 2014, 12:11

dam za tym bodku,za dva dni sme o SKC popisali viacej,ako je na ich stranke,ale pockajme mozno motyka vystreli
Obrázok užívateľa
jojo2409
 
Príspevky: 265
Obrázky: 0
Registrovaný: 07 Sep 2014, 15:28
Bydlisko: HUMENNE

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod satan z pekla » 21 Nov 2014, 12:34

asi to bude najrozumnejšie keď nám oni nič neodpisujú o čo tu vlastne ide :(
Obrázok užívateľa
satan z pekla
 
Príspevky: 1538
Obrázky: 11
Registrovaný: 05 Sep 2014, 20:46
Bydlisko: Žiar nad Hronom

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod Rostro » 21 Nov 2014, 22:46

Hmm....čítam, sledujem a ani neviem kde mám začať....

Pozvánka...OK super.... Slovenský klub cichlidárov...OK super.... a to je asi všetko...

Najskôr som ani nechcel reagovať, ale musím lebo sa mi nepáči táto dlhoročná situácia. Celý "klub cichlidárov" funguje podľa mňa iba na papieri. Stanovy sú zastaralé, normálne keď to čítam, tak mi je z toho smiešno. Vedenie a členovia na všetko podľa mňa kašlú.... keby nekašlali a myslia to naozaj vážne, minimálne ten, kto založil túto tému, by na dané otázky aspoň odpovedal. Sorry Imro, ale keď si bol taký iniciatívny a si členom cichlidárskeho klubu, tak by si aspoň mohol promptne odpovedať aj na dané otázky. Alebo "predseda" ktorý pozýva na stretnutie, ten sa tiež mohol vyjadriť. Určite http://www.cichlidklub.sk registruje, keď je pozvánka aj tu ( aj keď vložená Imrom).

Čo sa vlastne dosiahlo od založenia tohto klubu?

Keď sa pozriem napríklad na výbor klubu:

Výbor a čle­no­via klubu - posledný známy stav pred obno­ve­ním činnosti.

Pred­seda: Daniel Holý

Pod­pred­seda: Ing. Roman Húska

Tajom­ník: Ing. Ľuboš Trunkvalter

Poklad­ník: Ján Vodenský

Čle­no­via: Ing. Miloš Hanák, Braňo Martinovský

Odborní porad­co­via: MVDr. Boris Rovný, Viliam Fábik,

Kon­trolná a revízna komi­sia: pred­seda: Ing. Milo­slav Pešek, čle­no­via: Milan Gan­de­rák, Ján Kolc


Kto z menovaných je aktívnym členom, ktorý robí niečo aby propagoval cichlidy a všetko okolo nich? Kto z nich šíri informácie o cichlidách a všetko čo s tým súvisí? Neviem o nikom….

Tu sú členovia klubu:

Čle­no­via SKC

Meno Byd­lisko
MVDr. Fran­ti­šek Csefay Brno
Ing. Pavol Fukatsch Bra­ti­slava
Dušan Sosenko Bra­ti­slava
Ras­ti­slav Bohunský Považ­ská Bystrica
MVDr. Boris Rovný Borinka
Rudolf Kol­lá­rik Bra­ti­slava
Miro­slav Trenčák Žilina
Ing. Juraj Csösz Dolná Seč
Ján Kolc Bra­ti­slava
MVDr. Jozef Talajka Bra­ti­slava
Ing. Milo­slav Pešek Bra­ti­slava
Viliam Fábik Rudina
Milan Vinc­lav Považ­ský Bystrica
Jaro­slav Janík Rajec
Anton Rych­tá­rik Bra­ti­slava
Radim Bulawa Haví­řov
Peter Lukáč Žilina
Sta­ni­slav Lach Pop­rad
Daniel Holý Bra­ti­slava
Vla­di­mír Šindler Bra­ti­slava
Milan Gan­de­rák Bra­ti­slava
Ivan Kraj­čo­vič Bra­ti­slava
Jozef Kutá­lek Bra­ti­slava
Ján Bor­guľa Riš­ňovce
Ing. Ľuboš Trunkvalter Bra­ti­slava
Braňo Mar­ti­nov­ský Bra­ti­slava
Vla­di­mír Závadský Zvo­len
Alf­réd Kutálek Bra­ti­slava
Ing. Miloš Hanák Bra­ti­slava
Jozef Kováč Bra­ti­slava
Ladi­slav Ferenčík Bra­ti­slava
Jozef Mar­te­čík Žiar nad Hronom
Ján Voden­ský Bra­ti­slava
Imrich Ful­jer Bytča
Milan Uhrina Ružom­be­rok
Rudolf Bese­dič Bra­ti­slava
Fran­ti­šek Bajana Hroný Hri­čov
Dušan Ková­čik Prie­vi­dza
Peter Heg­las Rajec
Miro­slav Cigánek Bra­ti­slava
Jaro­slav Beňo Nové Mesto nad Váhom
Roman Húska Bra­ti­slava
Ing. Vla­di­mír Pákozdy Bra­ti­slava
Aqua-​Tera klub ŠD UVL Košice
Sta­ni­slav Socha Zvo­len
Gejza Pál Košice
Fran­ti­šek Kurinec Bra­ti­slava
Ing. Tomáš Ďuriš Trnava
Ing. Tomáš Pákozdy Bra­ti­slava
Rast­li­slav Rybka Bra­ti­slava
Mar­tin Valápka Nové Mesto nad Váhom
Ing. Miro­slav Kobela Bra­ti­slava
Ivan Sopú­šek Stu­pava
Andrej Mužík Bra­ti­slava
Ing. Robert Temesi Rož­ňava


Rovnaká otázka: Kto z menovaných je aktívnym členom, ktorý robí niečo aby propagoval cichlidy a všetko okolo nich? Kto z nich šíri informácie o cichlidách a všetko čo s tým súvisí? Ako pozerám väčšina ľudí zo zoznamu chová africké cichlidy. Máme tu predsa cichlidy aj z iných oblastí sveta ?!? Kto z týchto členov propaguje cichlidy a informácie o nich? Teraz nemám namysli propagáciu biznisu s predajom cichlíd, ale informácie o nich.... Kto sa aktívne venuje propagovaniu? Nikto…. Vedenie, ktoré nieje aktívne nikdy nič nevymyslí, lebo kašle na to.

Pre porovnanie.... na starom portáli „CP“ sa našlo niekoľko zanietených nadšencov a chovateľov cichlíd, ktorí dokázali propagovať informácie o cichlidách aj bez neakého klubu. Za 5-ročného fungovania bolo v diskusnom fóre 50.000 príspevkov a okolo 1.400 zaregistrovaných ľudí a boli vydané 2 online časopisy. Teraz na novom klubovom portáli http://www.cichlidklub.sk , ktorý funguje pár mesiacov je cez 3.800 príspevkov a 145 členov. Tak kto viac propaguje cichlidy a informácie o nich?
V roku 2010 som bol v kontakte s predsedom klubu a chceli sme tento skrachovalý klub prevziať pod svoje krídla…. akosi sa to nedoriešilo. Doteraz neviem , kde to viazlo. Prešli 4 roky a nič sa nezmenilo. My sme pripravení spolupracovať s klubom, len to musí byť z obidvoch strán. Takto keď vedenie stagnuje, nevyrieši sa nič. Apropo, kto z členov ešte vôbec chová neaké cichlidy? Nikto nevie nič........
Verejné akvárium v Dubnici nad Váhom » Verejné akvárium v Dubnici nad Váhom - podpor akvárium svojim lajkom, alebo zdieľaním
I´m cichlid positive » Rostro Stingray - FB profil
www.cukrarenjanka.sk - 3370 L Amazon predators tank
Obrázok užívateľa
Rostro
 
Príspevky: 430
Obrázky: 0
Registrovaný: 01 Sep 2014, 21:23
Bydlisko: Dubnica nad Váhom

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod satan z pekla » 21 Nov 2014, 23:01

pekne napísané poznám s toho zoznamu 2 ľudí čo chovajú ryby americké aj africké cichlidy je to Tomáš Duriš a Jožko Martečík
Obrázok užívateľa
satan z pekla
 
Príspevky: 1538
Obrázky: 11
Registrovaný: 05 Sep 2014, 20:46
Bydlisko: Žiar nad Hronom

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod jancibie » 21 Nov 2014, 23:13

Poznám zopár ľudí z toho zoznamu,niektorých osobne,s niektorými som len telefonoval,iných poznám len z rozprávania. V každom prípade sa jedná o slušných odborníkov.Treba sa skrátka zmieriť s tým,že medzi nami akvaristami sa skrátka nachádzajú aj ľudia,ktorí nemajú za potrebu prezentovať na fórach svoje názory,ryby,nádrže a podobne alebo len preferujú z nejakých dôvodov osobné stretnutia pred nejakých neosobným vypisovaním. Ja osobne mám kopu takých kamarátov,s ktorými sa môžem skvele porozprávať o rybách a ktorí sa na tomto fóre skrátka nebudú vyjadrovať.....Ale to som už trochu odbočil od témy.Môj názor je ži a nechaj žiť.....
Obrázok užívateľa
jancibie
 
Príspevky: 1274
Registrovaný: 02 Sep 2014, 23:16
Bydlisko: Sučany

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod Aquarista » 22 Nov 2014, 00:42

Je fakt, že nevieme či SKC funguje len pro forma, alebo sa aj naozaj stretavajú, nakoľko nik z nás čo sa vyjadril nieje jeho členom, tak to nemôže vedieť.
Nebulo by zle dať nám vedieť , páni kt. ste členmi.

P.S.:
pozdravujem pána pokladníka ;) .... nič zle v tom nehladajte, pozrite moju vizitku a pochopíte.
Obrázok užívateľa
Aquarista
 
Príspevky: 684
Registrovaný: 06 Sep 2014, 06:00
Bydlisko: Košice

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod satan z pekla » 22 Nov 2014, 12:21

Aquarista píše:Je fakt, že nevieme či SKC funguje len pro forma, alebo sa aj naozaj stretavajú, nakoľko nik z nás čo sa vyjadril nieje jeho členom, tak to nemôže vedieť.
Nebulo by zle dať nám vedieť , páni kt. ste členmi.

P.S.:
pozdravujem pána pokladníka ;) .... nič zle v tom nehladajte, pozrite moju vizitku a pochopíte.

pán pokladník je menovec alebo len krásna zhoda priezviska :D
Myslím si že si väčšina členov mysli že klub už neexistuje
Obrázok užívateľa
satan z pekla
 
Príspevky: 1538
Obrázky: 11
Registrovaný: 05 Sep 2014, 20:46
Bydlisko: Žiar nad Hronom

Re: Slovenský klub cichlidárov

Neprečítaný príspevokod paloi » 22 Nov 2014, 12:33

Ja som sa s Danom Holým stretol párkrát na akva-burzách. Asi pred 2 rokmi to bolo prvýkrát. To mi povedal, že SKC stagnuje, nevykonáva žiadnu činnosť, ale nikdy nezanikol. A ľudia okolo toho by radi činnosť oživili. Ale nie je čas. Považoval so to za kecy. Stráviť kopu času pri akváriách, pri zháňaní rýb, pri postávaní na burzách - na to čas je. A na SKC nie?

Ale asi som sa mýlil. Ja osobne držím palce, lebo to môže všetkým pomôcť. Škoda len tej mizernej propagácie. Nebyť Imra, tak sa to ani nedozviem. Zvažujem, že by som tam šiel, som fakt zvedavý. Závisí od rodinného programu, termín je ešte ďaleko. A ryby sú u mňa aktuálne v útlme. Presunul som trochu priority. Ale to je moja vec. Bodaj by sa to s činnosťou SKC trochu rozbehlo. Lokalita BA bola asi zvolená logicky, keď je z 55 posledne evidovaných členov 28 z BA a z 11 ľudí vedenia je 9 z Bratislavy. Asi aj pred tými 10 rokmi boli stretnutia v BA. Veď je tam možno reálna šanca, že okrem vedenia tam nikto nepríde. Tak sa hádam len nemali stretnúť na Donovaloch?

Mňa tiež hnevá, že klub nič nevykonáva, ale to neznamená, že členovia sú nejaké béčka. V zozname sú napr. veterinári. Kto na CK je veterinár? Alebo kto na CP bol (zámerne píšem "bol", lebo tam už fakt nikto nie je) veterinár? Neprezentujú sa, ale môžu mať také ryby a také skúsenosti, že nás tu všetkých "strčia do vačku". Netvrdím, že to tak je, ale môže to tak byť.

A ako tak nad tým premýšľam.... nemohlo sa stať, že práve naše internetové aktivity vyprovokovali SKC k nejakému oživeniu?
Obrázok užívateľa
paloi
 
Príspevky: 1807
Registrovaný: 02 Sep 2014, 22:47
Bydlisko: Trnava

PredchádzajúciĎalší

Späť na Pozvánky, burzy, výstavy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť